Årsmeldinger

Årsmeldinger

17.02.2009

Årsmelding 2013, NFF og Det faglitterære fond inneholder blant annet årsmelding, regnskap, budsjett, handlingsprogram og langtidsprogram for NFF, årsmelding, regnskap og budsjett for Det faglitterære fond, samt program og dagsorden for årsmøtene. Her finner du Årsmelding 2013!

Her finner du Protokoll 2013

 

 

Forsideillustrasjon: Janniche Engelsen