Aktivitet

Prosalong i Kristiansand: De siste tidsvitner


Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF), avdeling Agder, inviterer til første PROSALONG høsten 2017

TEMA: De siste tidsvitner- om å sikre bevaring av muntlige beretninger om viktige historiske og samfunnsmessige hendelser

«Tidsvitner» er personer som har opplevd viktige begivenheter og dermed kan forsyne ettertida med egne minner om det som skjedde. Uttrykket er særlig brukt i forbindelse med 2. verdenskrig. Men betydningen av personlige minner som verdifullt historisk kildemateriale har fått økende interesse også i andre sammenhenger.

INNLEGG ved:

 – Bjørn Enes; forfatter, frilansjournalist og prosjektleder i organisasjonen Memoar – norsk organisasjon          for munnleg historie

– Gro Kvanvig, Cand. philol., prosjektleder ved Stiftelsen Arkivet

Etterfølgende samtale og debatt

STED: Stiftelsen Arkivet, undervisningssalen i 3. etasje; Vesterveien 4, Kristiansand

TID: Torsdag 28. september kl. 19

Tilbud om FORHÅNDSPROGRAM kl. 18.15-45: Omvisningi «Gestapokjelleren» medutstillingen «Brennpunkt Arkivet» om hva som skjedde på Agder og Arkivet under krigen.

GRATIS adgang

VELKOMMEN!

Start dato: 28.09.17

Menu

===== DATATABLES (SORTING)=====