Generalsekretær

Trond Andreassen

Generalsekretær
22121140
Administrasjonssjef

Roar Svartberg

Administrasjonssjef
22121145
Sekretær

Camilla Marie Widholm

Administrasjonssekretær med ansvar for medlemsregisteret, kurspåmeldinger og Prosa-utsendelser.
22121140
Seniorrådgiver

Marit Ausland

Seniorrådgiver med ansvar for fondsarbeid og prosjektstipend på forfattersiden
22121140
Konsulent

Iris Alice Vigerust Furu

Konsulent for oversettersaker
22121142
Konsulent

Kristin Torjesen Marti

Konsulent med ansvar for tittelregister og søknader om medlemskap på forfattersiden. I permisjon.
22121144
Konsulent

Kristine Isaksen

Formidlingsansvarlig. I permisjon.
22121148
Konsulent

Sigrun Feiring

Konsulent med ansvar for reise-, honnør-, og utvidet honnørstipend på forfattersiden.
22121147
Konsulent

Sissel Ringstad

Konsulent med ansvar for søknader om medlemskap på forfattersiden og aktualitets-og debattstipend (vikar). Prosjektleder Norsk sakprosafestival
22121146
Konsulent

Nina Schiøtz Solseth

Vikarierende formidlingsansvarlig.
Juridisk Rådgiver

Jan Terje Helmli

Juridisk Rådgiver
22121140
Kommunikasjonsansvarlig

Hilde Østby

Kommunikasjonsansvarlig og pressekontakt
97973572