Generalsekretær

Trond Andreassen

22121140
Administrasjonssjef

Mads Liland

22121145
Sekretær

Camilla Marie Widholm

Administrasjonssekretær med ansvar for medlemsregisteret, kurspåmeldinger og Prosa-utsendelser.
22121140
Seniorrådgiver

Marit Ausland

Seniorrådgiver med ansvar for fondsarbeid og prosjektstipend på forfattersiden
22121149/99314934
Konsulent

Iris Alice Vigerust Furu

Konsulent for oversettersaker.
22121142
Konsulent

Kristin Torjesen Marti

Konsulent med ansvar for tittelregister, søknader om medlemskap, reise-, honnør- og utvidet honnørstipend på forfattersiden
22121144
Konsulent

Kristine Isaksen

Formidlingsansvarlig. Ansvarlig for Forfattere til skolen: www.forfatteretilskolen.no
22121148
Konsulent

Sigrun Feiring

22121146
Juridisk Rådgiver

Jan Terje Helmli

Juridisk Rådgiver
22121140
Regnskapsansvarlig

Hilde Haavik

Regnskapsansvarlig