Generalsekretær

Trond Andreassen

Generalsekretær
22121140
Administrasjonssjef

Roar Svartberg

Administrasjonssjef
22121145
Administrasjonssjef

Anniken Schiøll

Kommunikasjonsansvarlig
22121151
Sekretær

Camilla Marie Widholm

Administrasjonssekretær med ansvar for medlemsregisteret, kurspåmeldinger og Prosa-utsendelser.
22121140
Seniorrådgiver

Marit Ausland

Seniorrådgiver med ansvar for fondsarbeid og prosjektstipend på forfattersiden
22121149/99314934
Konsulent

Iris Alice Vigerust Furu

Konsulent for oversettersaker.
22121142
Konsulent

Kristin Torjesen Marti

Konsulent med ansvar for tittelregister og søknader om medlemskap på forfattersiden.
22121144
Konsulent

Kristine Isaksen

Formidlingsansvarlig
22121148
Konsulent

Sigrun Feiring

Konsulent med ansvar for reise-, honnør-, og utvidet honnørstipend på forfattersiden.
22121147
Konsulent

Sissel Ringstad

Juridisk Rådgiver

Jan Terje Helmli

Juridisk Rådgiver
22121140