Generalsekretær

Tore Slaatta

Generalsekretær
22121140
Administrasjonssjef

Roar Svartberg

Administrasjonssjef
22121145
Sekretær

Camilla Marie Widholm

Administrasjonssekretær med ansvar for medlemsregisteret, kontingent, arrangementpåmeldinger og Prosa-utsendelser.
22121143
Seniorrådgiver

Marit Ausland

Seniorrådgiver med ansvar for fondsarbeid og prosjektstipend på forfattersiden
22121149/9931
Konsulent

Iris Alice Vigerust Furu

Konsulent for oversettersaker.
Konsulent

Kristin Torjesen Marti

Konsulent med ansvar for aktualitets- og debattstipend, reisestipend, tittelregister og søknader om medlemskap på forfattersiden.
22121144
Konsulent

Kristine Isaksen

Formidlingsansvarlig.
22121148
Konsulent

Sigrun Feiring

Konsulent med ansvar for reisestipend, honnør- og utvidet honnørstipend til forfattere.
22121147
Konsulent

Nina Herland

Konsulent med ansvar for reisestipend, honnør- og utvidet honnørstipend til forfattere.
22121142
Juridisk Rådgiver

Trond Andreassen

Internasjonal sekretær
22698711
Juridisk Rådgiver

Jan Terje Helmli

Juridisk Rådgiver
22121140
Kommunikasjonsansvarlig

Sverre Gunnar Haga

Kommunikasjonsansvarlig og pressekontakt
95766799

Menu