Generalsekretær

Tore Slaatta

Generalsekretær
22121140
Administrasjonssjef

Roar Svartberg

Administrasjonssjef
22121145
Sekretær

Camilla Marie Widholm

Administrasjonssekretær med ansvar for medlemsregisteret, kurspåmeldinger og Prosa-utsendelser.
22121143
Seniorrådgiver

Marit Ausland

Seniorrådgiver med ansvar for fondsarbeid og prosjektstipend på forfattersiden
22121149
Konsulent

Iris Alice Vigerust Furu

Konsulent for oversettersaker. I permisjon.
22121142
Konsulent

Kristin Torjesen Marti

Konsulent med ansvar for aktualitets- og debattstipend, tittelregister og søknader om medlemskap på forfattersiden.
22121144
Konsulent

Kristine Isaksen

Formidlingsansvarlig. I permisjon.
22121148
Konsulent

Sigrun Feiring

Konsulent med ansvar for reise-, honnør-, og utvidet honnørstipend på forfattersiden.
22121147
Konsulent

Nina Schiøtz Solseth

Vikarierende formidlingsansvarlig.
22121148
Konsulent

Nina Herland

Konsulent for oversettersaker (vikar).
22121142
Juridisk Rådgiver

Trond Andreassen

Internasjonal sekretær
22698711
Juridisk Rådgiver

Jan Terje Helmli

Juridisk Rådgiver
22121140
Kommunikasjonsansvarlig

Gøran Karlsvik

Vikarierende kommunikasjonsansvarlig
22121151