Norsk faglitterær forfatter-og oversetterforening

Stipend til aktualitets- og debattbøker

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening ønsker å støtte at det skrives debattbøker og aktuelle sakprosautgivelser. Til dette har vi opprettet en egen stipendpott, som i 2017 er på én million kroner.

nyninaherland

Aktualitets- og debattstipendet skal støtte bøker som må ut raskere enn den ordinære stipendbehandlingen muliggjør, på grunn av temavalg, den aktuelle samfunnsdebatten og lignende forhold. Stipendet har løpende søknadsfrist fra og med 2017.  Søknadene behandles så raskt som mulig. Du må normalt regne med inntil en måneds saksbehandlingstid. 

Du kan søke om inntil tre månedsverk stipend. Ett månedsverk tilsvarer kr 27.000. Stipendet gjelder for arbeid du skal gjøre fra og med tildelingstidspunktet. 

Det er kun samisk- og norskspråklige prosjekter som støttes. For å falle inn under stipendordningen må boken utgis innen seks måneder fra tildelingstidspunktet. Eksempel: Blir stipendet tildelt i slutten av juni, må boken utgis innen utgangen av desember samme år. Forlaget ditt må bekrefte tidsplanen. I søknaden er det viktig at du begrunner hvordan prosjektet bidrar til den aktuelle samfunnsdebatten, og hvorfor det derfor er viktig at boken kommer ut raskt. Det kun mulig å søke dette stipendet én gang til samme prosjekt.

Retningslinjer for tildeling av stipendet finner du her: Retningslinjer Aktualitets- og debattstipend. Veiledning til søkere finner du her: Veiledning til søkere av aktualitets- og debattstipend

Slik søker du:
Hvis du allerede har en brukerkonto hos NFF, kan du søke stipendet på Min side, trykk her! Nye brukere kan enkelt opprette en brukerkonto og søke stipend: Trykk her! Vi mottar søknader elektronisk via Min side fram til midnatt søknadsfristen. Søknader på papir må du sende rekommandert i posten eller levere direkte til NFFs administrasjon i Uranienborgveien 2. Postadressen vår er Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, Postboks 172 Bogstadveien, 0323 Oslo. Søknaden må være poststemplet (pass på at postkontoret stempler brevet den dagen du leverer det) eller levert NFFs administrasjon senest samme dag som søknadsfristen. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke godtar søknader sendt via e-post. Viktig: Vi mottar ikke søknader på epost! Sender du søknaden din på e-post, godkjennes den ikke. 

Hvis du søker på papir, må du ha med følgende i søknaden:

•   Søkers navn, adresse, telefon, e-post, fødselsnummer (11 sifre), bankkonto og skattekommune.
•   Navn/arbeidstittel på prosjektet.
•   En prosjektbeskrivelse (ca to sider) som redegjør for bokens innhold, form, omfang og målgruppe(r). Tentativ innholdsfortegnelse bør legges ved.
•   En tidsplan for gjennomføringen av prosjektet. Husk at boka må utgis innen seks måneder fra tildelingstidspunkt. Forlaget må bekrefte tidsplanen.
•   En begrunnelse for hvorfor prosjektet bør få støtte. Husk å redegjøre for hvordan bidrar prosjektet til den aktuelle samfunnsdebatten, og hvorfor det derfor er viktig at boka kommer ut raskt.
•   Søkerens bakgrunn (utdannelse, eventuell tidligere faglitterær eller annen litterær produksjon).

Søknaden bør ikke overskride fire sider totalt (eventuelle vedlegg kommer i tillegg).

Les veiledningen og retningslinjene før du begynner å skrive søknaden.
 

Har du spørsmål? Ta kontakt med konsulent Nina Herland i NFF (bildet), tlf 22 12 11 46 /  975 44 763, e-post: nina.herland@nffo.no

Menu

===== DATATABLES (SORTING)=====