HovedMeny - Arrangement - Formidling - Honorarsatser - Norsk faglitterær forfatter-og oversetterforening

Honorarsatser

Her finner du anbefalte minstesatser for forfattere og oversettere som deltar i debatter, paneler, holder foredrag eller lignende.

Vi anbefaler alle å bruke disse satsene når du framforhandler honorar for foredrag, kåserier, paneldeltagelse, deltagelse på seminarer el. Det er ingen ting i veien for å forhandle fram høyere honorar der det er mulig, satsene vi opererer med er kun minstesatser.

Satsene under er basert på Norsk Forfattersentrums satser, og gjelder for oppdrag utenom skoleverket. 

Fast vilkår for alle oppdrag: Avlyser oppdragsgiver oppdraget 10 til tre dager før arrangementet, skal oppdragsgiver betale minst 50 prosent av avtalt honorar. Ved avlysing tre eller færre dager før arrangementsdato skal hele det avtalte honoraret utbetales.

Disse satsene gjelder fra 01.01. 2016

NFFs honorarsatser for oppdrag utenom skoleverket:

Alle satser er minstesatser.

Oppdrag gjennom NFF

NFF-kurs (foredragsholdere)
Kurs à 2 timer: kr. 3 200,-
Pr. ekstra time: kr. 1 000,-
Honorar til kursleder for forberedende arbeid: kr. 4 000

Utvalgsarbeid
Utvalgsmedlem: kr. 418 pr. time
Utvalgsleder: kr. 552 pr. time

Medlemsmøtene
Kontaktpersoner i regionene: kr. 3 000
Er det to stykker som organiserer møtet får hver kr. 1 500
Forelesere på medlemsmøtene: kr. 2 500

Regionale Prosalonger
Planlegging/praktisk tilrettelegging inntil 6 timer à kr. 418
Annet arbeid per time (må godkjennes på forhånd): kr. 418

Ordinære oppdrag*
Seminarinnlegg, inntil 30 minutter: kr. 2.200
Seminarinnlegg, over 30 minutter: kr. 3.200
Kåseri, foredrag, inntil 45 minutter: kr. 4.200
Foredrag, dypdykk (nyskrevet, forutsetter omfattende forarbeid og dyptgående innsikt): 7.800
Foredrag, gjenbruk: 4.000
Paneldebatt, deltager: kr. 2.300
Paneldebatt, leder: kr. 3.800
Bokbad: 3.800
Litterær samtale (fokus på den ene parten): 3.800
Litterær samtale med fordypning i forfatterskap: 4.900
Litterær samtale med dypdykk – kun etter avtale: 7.800
Innleder/vert: 2.100
Konferansier/intervjuer (forutsetter forarbeid, nærlesning): 4.900

Oppdrag i skoleverket*

Klasserom på inntil en skoleklasse (inntil 30 elever)
Enkelttime: kr 1.700
Dobbelttime: kr 2.200
Klokketime: kr. 1.900

Større grupper, to skoleklasse (inntil 60 elever)
Enkelttime: kr. 2.100
Dobbelttime: kr. 2.700
Klokketime: kr. 2.300

Stor sal, over 60 elever
Enkelttime: kr. 2.200
Dobbelttime: kr. 2.900
Klokketime: kr. 2.500

*Fast vilkår: Avlyser oppdragsgiver oppdraget 10 til 3 dager før arrangementet, skal oppdragsgiver betale minst 50 % av avtalt honorar. Ved avlysning tre eller færre dager før arrangementsdato skal hele det avtalte honoraret utbetales.

Menu

===== DATATABLES (SORTING)=====