Anne Berg

Anne Berg


22 12 11 40
På nett
Fag
Hjemfylke
Anne Berg. Foto: Privat
Foto: Privat

TEMAER FOR FOREDRAG


Å lære med hele kroppen

- Hvilken betydning har fysisk aktivitet for barns læring?

- Hva er motorikk?

- Hvordan stimuleres motorikken?

- Hva er sansemotorikk, og hva er sansenes betydning for barns

  • motoriske utvikling?
  • språkutvikling?
  • lese-og skriveinnlæring?

 

- Hva kan gjøres? Hvordan stimulere?

- Refleksenes betydning for barns utvikling og læring

- Kostholdets betydning for barns utvikling og læring

Foredragets form vil være forelesning med PP, videosnutter, noe praktisk aktivitet og diskusjoner.

 

Anne Berg er opptatt av barns utvikling, som er en kompleks og kontinuerlig prosess som starter allerede i mors liv. Hun er fokusert på hvor viktig sanser og motorikk er for den totale læringen, med spesiell vinkling inn mot det å lære å lese og skrive. En multisensorisk læring – det å lære med hele kroppen – er en forutsetning for god læring og utvikling gjennom hele livet.

Anne Berg er høgskolelektor ved Dronning Mauds Minne, høgskole for førskolelærerutdanning, siden 1987. Hun tok hovedfag i idrett, med vekt på motorisk usikre barn. Hun er i tillegg daglig leder ved Motorikksenteret i Trondheim, og Nasjonal Supervisor for JIAS (Johansens Individuelle Auditive Stimulering). Hun har tidligere skrevet bøkene Motorikk, lek og læring og Småbarnas kroppslige verden.

 

 

FLERE FOREDRAGSHOLDERE


KONTAKT OSS


Ta kontakt hvis du ønsker besøk av en forfatter eller oversetter.

E-post: formidling@nffo.no

Tlf: 22 12 11 48

Menu