NFF-Bulletin

NFF-Bulletin er NFFs medlemsblad og skal dekke medlemmenes behov for informasjon om viktige saker både i foreningen og i den norske bokbransjen.

NFF-Bulletin 2 2016 gir deg aktuelle saker, medlemsnytt og reportasjer.
Tidligere nummer finner du i menyen til høyre.

Reportasjer, artikler, bilder og annet stoff av interesse for NFFs medlemmer kan sendes på e-post til redaktør Gøran Karlsvik, goran.karlsvik@nffo.no.

Forsidetegning: Janniche Engelsen