Kontrakter og avtaler for faglitterære oversettere

Her finner du avtaler og kontrakter for faglitterære oversettere.

Satser: Engangshonoraret for oversettelser øker fra kr 174,35 per 1000 tegn med mellomrom til kr 180,95. Dette gjelder fra 1. juli 2013.

NFF anbefaler at honoraret for oversettelse mellom bokmål og nynorsk skal være  kr 135,71 per 1.000 tegn medregnet mellomrom (75% av normalhonoraret for oversettelser). Se mer om satser her!

NFF og Den norske Forleggerforeningen har forhandlet fram en normalkontrakt for oversettelser som skal benyttes av alle oversettere organisert i NFF og alle forlag organisert i Den norske Forleggerforening. Avtaleparter som ikke er organisert anbefales å bruke avtalen, som sikrer gode villkår for begge parter.

Det er også utarbeidet kontrakter i de tilfeller der oversettelser gjenbrukes eller brukes på nye måter, Normalkontrakt for oversettelse - gjenbruk og Normalkontrakt for oversettelse - tilleggsutnyttelse

Vi har i tillegg utarbeidet en omfangsberegning oversettelser. Beregning av honorar kan gjøres med Indeks for regulering av grunnhonorar