Utlysning: Masterstipender fra NFF - Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening
Utlysning: Masterstipender fra NFF

Utlysning: Masterstipender fra NFF

Som en prøveordning ønsker Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening å motivere inntil 4 masterstudenter ved Universitet i Oslo (UiO) til å analysere og skrive om pågående endringer i den faglitterære formidlingspraksisen ved norske universitet og høyskoler. I 2016 er ordningen rettet mot masterstudenter ved UiO. Hvis ordningen videreutvikles, kan det bli aktuelt å åpne opp for flere masterstudenter ved de to andre vertsuniversitetene for NFFs sakprosaprofessorater i Bergen og i Trondheim.

01.06.2016

Utlysning: Masterstipender fra NFF

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening ønsker å motivere inntil 4 masterstudenter ved UiO til å analysere og skrive om pågående endringer i den faglitterære formidlingspraksisen ved norske universitet og høyskoler. Studenter fra ulike institutter ved UiO inviteres til å søke, gjerne med utgangspunkt i ett av følgende stikkord/tema:

- Faglig formidling på norsk. Konsekvenser av tellekanter og digitale formidlingsstrategier.

- Norske vitenskapelige tidsskrifter i den digitale tid.

- Digitale læremidler og kompendieproduksjon ved UiO.

- Fra norsk til engelsk: Språk, skrivestrategier, kompetanser og bruk av oversettere ved UiO.

- Open Access og nye finansieringsformer for faglitterære forfattere og oversettere (f.eks. crowdfunding).

- Litterær kvalitet i vitenskapsformidling.

- Vitenskap og offentlighet i den digitale tidsalder: fragmentering eller formidling?

- Språkpolitikk og forskningspolitikk: Strid eller samsvar?

- Den opphavsrettslige stilling for vitenskapelig ansatte ved UiO.

Stipendene er på kr. 30.000,- og utbetales i to deler, første gang ved revidert prosjektskisse, andre gang ved innlevering av masteroppgave. Søkeren må ha hovedveileder ved UiO. Vi tilbyr bi-veileder og faglig oppfølging. Til vurdering ønsker vi en kortfattet prosjektskisse (maks 5 sider) og en fremdriftsplan, som vil bli vurdert sammen med din CV og dokumentasjon av annen relevant bakgrunn. I tillegg må du legge ved en attest fra antatt hovedveileder.

Løpende søknadsbehandling. Søknad og eventuelle forespørsler sendes i epost til sigrun.feiring@nffo.no

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF) er en fagforening for sakprosaforfattere og oversettere av sakprosa med 5.500 medlemmer. NFF arbeider for å fremme god faglitteratur og å styrke norsk skriftspråk. 

Menu

===== DATATABLES (SORTING)=====