HovedMeny - Om NFF - Styre og utvalg - Stipendkomiteer - Norsk faglitterær forfatter-og oversetterforening

Stipendkomiteer for ekstraordinære stipender

NFF gir hver sommer ut flere ekstraordinære stipender. Under finner du navnene på NFF-medlemmene som er valgt av NFFs styre til å sitte i de forskjellige komiteene. Stipendkomiteene jobber etter Retningslinjer for stipendkomiteene.

Stipendkomiteen for faglitterære debutanter

Øystein Morten
Simen Ekern
Mette Karlsvik

 

Stipendkomiteen for faglitteratur for barn og unge

Bjørn Arild H. Ersland
Nina Goga
Per-Bjarne Ravnå

Stipendkomiteen for stipend til forfattere med innvandrerbakgrunn

Grete Brochmann
Kamil Øzerk
Mahmona Khan
Vara:
Julia Orupabo

Stipendkomiteen for treårig arbeidsstipend

Arnhild Skre
Erik Holien
Bjørn Westlie
Vara:
Andreas Tjernshaugen

Stipendkomiteen for naturvitenskap, real- og teknologifag

Kjetil Bevanger
Gaute Einevoll
Heidi Kristine Grønlien
 

Stipendkomiteen for Aktualitets- og debattstipend

Janne Kjellberg
Simen Sætre
Stian Bromark
Vara:
Shabana Rehman

Menu

===== DATATABLES (SORTING)=====