Stipendkomiteer for ekstraordinære stipender

NFF gir hver sommer ut flere ekstraordinære stipender. Under finner du navnene på NFF-medlemmene som er valgt av NFFs styre til å sitte i de forskjellige komiteene. Stipendkomiteene jobber etter Retningslinjer for stipendkomiteene.

Stipendkomiteen for faglitterære debutanter

Øystein Morten
Henrik Svensen
Iselin Theien
Vara:
Mette Karlsvik

Stipendkomiteen for faglitteratur for barn og unge

Jon Ewo
Bjørn Arild H. Ersland
Nina Goga
Vara:
Per-Bjarne Ravnå

Stipendkomiteen for stipend til forfattere med innvandrerbakgrunn

Knut Kjeldstadli
Ida Hydle
Abid Raja
Vara:
Walid Al-Kubaisi

Stipendkomiteen for treårig arbeidsstipend

Merete Morken Andersen
Erik Holien
Bjørn Westlie
Vara:
Arnhild Skre

Stipendkomiteen for naturvitenskap, real- og teknologifag

Kjetil Bevanger
Gaute Einevoll
Heidi Kristine Grønlien
Vara:
Erik Tunstad

Stipendkomiteen for Aktualitets- og debattstipend

Janne Kjellberg
Simen Sætre
Stian Bromark
Vara:
Shabana Rehman