Styret

Et styre valgt av foreningens øverste organ - årsmøtet - ivaretar foreningens politiske ledelse og følger opp årsmøtets vedtak. Styret har sju medlemmer og tre varamedlemmer og ledes av leder og nestleder. Styrets arbeidsutvalg forbereder saker for styret og følger opp styrets vedtak sammen med administrasjonen. AU består av leder, nestleder og generalsekretær.

NFF er til for sine medlemmer og i kraft av sine medlemmer. Våre styre- og årsmøteoppnevnte utvalg, komiteer, fondsstyre og ankenemd er til for å speile våre medlemmers interesser og målet er å på en demokratisk måte involvere våre medlemmer i foreningens daglige virke gjennom tillitsverv.

Klikk på lenkene til høyre for å se hvem som sitter i de forskjellige styre- og årsmøteoppnevnte utvalgene, komiteene og ankenemnda.

NFFs styre, valgt 22. mars 2015

Leder: Marta Breen (f. 1976), Oslo. Hun er frilansforfatter og –skribent og skriver både en spalte i Dagsavisen, sin egen blogg og har forfattet flere sakprosabøker. Hun har jobbet for NRK, Dagbladet, VG, Kvinner og klær og Dagsavisen.

Nestleder: Frode Skarstein (f. 1970), Oslo, bor i Stavanger. Han er forfatter, biolog og 1. amanuensis ved Institutt for Kultur og Språkvitenskap ved UiS. Skarstein er forfatter av naturvitenskapelig bøker og biografier.
 

I styret:

Jannike Ohrem Bakke (f. 1974), Larvik. Lærebokforfatter og doktorgradssstipendiat ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold.

Marit Eikemo (f. 1971), Bergen. Journalist og forfatter.

Lene Stokseth (f. 1963), Bergen. Oversetter.

Simen Andersen Øyen (f. 1978), Bergen. Forfatter og doktorgradsstipendiat ved senter for vitenskapsteori ved Universitetet i Bergen.

Lars Aarønæs (f. 1958), Oslo. Journalist og forfatter.

Varamedlemmer:

Inger Sverreson Holmes (f. 1962), bor i Asker. Oversetter.

Ingvild Folkvord (f. 1965), Trondheim. Forfatter og oversetter.

Olav Torvund (f. 1955), Oslo. Forfatter.

Under ser du de av det nye styret som var til stede under NFFs årsmøte: (F.v.) Lars Aarønæs, Marit Eikemo, Frode Skarstein, Marta Breen, Simen Andersen Øyen, Lene Stokseth, Inger Sverreson Holmes. FOTO: Anniken Schiøll