Styret

Et styre valgt av foreningens øverste organ - årsmøtet - ivaretar foreningens politiske ledelse og følger opp årsmøtets vedtak. Styret har sju medlemmer og tre varamedlemmer og ledes av leder og nestleder. Styrets arbeidsutvalg forbereder saker for styret og følger opp styrets vedtak sammen med administrasjonen. AU består av leder, nestleder og generalsekretær.

NFF er til for sine medlemmer og i kraft av sine medlemmer. Våre styre- og årsmøteoppnevnte utvalg, komiteer, fondsstyre og ankenemd er til for å speile våre medlemmers interesser og målet er å på en demokratisk måte involvere våre medlemmer i foreningens daglige virke gjennom tillitsverv.

Klikk på lenkene til høyre for å se hvem som sitter i de forskjellige styre- og årsmøteoppnevnte utvalgene, komiteene og ankenemnda.

NFFs styre, valgt 30. mars 2014

Leder: Marta Breen (f. 1976), Oslo. Hun er frilansforfatter og –skribent og skriver både en spalte i Dagsavisen, sin egen blogg og har forfattet fire sakprosabøker, og bidratt i tre. Hun har jobbet for NRK, Dagbladet, VG, Kvinner og klær og Dagsavisen.

Nestleder: Tore Slaatta (f. 1957), Oslo. Han er professor ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo med doktorgrad fra Samfunnsvitenskapelig fakultet, Universitetet i Oslo. Han er forfatter av en rekke bøker og fagartikler innen medievitenskapelig og kultursosiologisk forskning og en aktiv bidragsyter i den offentlige debatt.

 

I styret:

Jannike Ohrem Bakke (f. 1974), Larvik. Lærebokforfatter og doktorgradssstipendiat ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold.

Marit Eikemo (f. 1971), Bergen. Journalist og forfatter.

Frode Skarstein (f. 1970), Stavanger. Forfatter, biolog og førstebibliotekar.

Lene Stokseth (f. 1963), Bergen. Oversetter.

Lars Aarønæs (f. 1958), Oslo. Journalist og forfatter.

 

Varamedlemmer:

Jon Severud (f. 1951), Klokkarvik. Norsklærer og forfatter.

Simen Andersen Øyen (f. 1978), Bergen. Forfatter og doktorgradsstipendiat ved senter for vitenskapsteori ved Universitetet i Bergen.

Lars Holm-Hansen (f.1962), Oslo og Bergen. Oversetter og universitetslektor i filosofi ved Universitetet i Bergen.

Under ser du de av det nye styret som var til stede under NFFs årsmøte: (F.v.) Frode Skarstein, Jon Severud, Lars Aarønæs, Marta Breen, Tore Slaatta, Lene Stokseth, Marit Eikemo.