HovedMeny - Om NFF - Styre og utvalg - Internasjonalt utvalg - Norsk faglitterær forfatter-og oversetterforening

Internasjonalt utvalg

Utvalget jobber med skribentorganisasjoner i Afrika, hovedsakelig i Sør-Afrika, Zimbabwe og Kenya, samt Nigeria gjennom The Academic and Non-fiction Authors' Association of South Africa (ANFASA), The Zimbabwean Academic and Non-fiction Writers' Association (ZANA), Kenya Non-fiction Academic and Authors Association (KENFAA) og Society of Non-fiction Authors of Nigeria (SONFAN). Av andre land det jobber mot er Vietnam og for tiden arbeides det med å utvikle et samarbeid med kinesiske skribentorganisasjoner.

 

Medlemmer:

Lillian Hjorth, leder, Oslo
Kevin Quirk, Borgheim
Jannike Ohrem Bakke, Larvik
Asbjørn Eidhammer, Oslo

Sekretær: Generalsekretær Trond Andreassen i NFF.

Internasjonalt utvalg er oppnevnt av NFFs styre.

Jan Johnsen (t.h.), leder i internasjonalt utvalg i samtale med Mads Liland og kinesiske forfatterrepresentanter.

Menu

===== DATATABLES (SORTING)=====