Stipendkomité Statens kunstnerstipend, garantiinntekter

NFF forvalter to av Statens kunstnerstipend. Statens kunsterstipend og garantiinntekter skal gi skapende og utøvende kunstnere mulighet til å være kunstnerisk aktive slik at de skal kunne bidra til et mangfoldig og nyskapende kunstliv.

Tildelingen foretas av Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstnere, på vegne av Kulturdepartementet. Tildelingen skjer etter innstilling fra stipendkomiteer oppnevnt av kunstnerorganisasjonene. Det vesentlige av avsetningen til kunstnerstipend går til arbeidsstipend og arbeidsstipend for yngre/nyetablerte kunstnere. Arbeidsstipend gis for ett til fem år, mens arbeidsstipend for yngre/nyetablerte kunstnere gis for ett til tre år.

Tildelingene skjer i slutten av mars.

Sakkyndig utvalg

(Varamedlemmer i parentes)

Leder: Kjell Lars Berge
Gro Stangeland (Jon Gangdal)
Jon Rognlien (Karianne Bjellås Gilje)

Sekretær: Formidlingsansvarlig Kristine Isaksen i NFF

Stipendkomité Statens kunstnerstipend, garantiinntekter oppnevnes av årsmøtet.