HovedMeny - Om NFF - Styre og utvalg - Frilans- og formidlingsutvalget - Norsk faglitterær forfatter-og oversetterforening
Frilans- og formidlingsutvalget

Frilans- og formidlingsutvalget

Frilans- og formidlingsutvalget er rådgivende organ for styret når det gjelder forhold som er av særlig betydning for frilansforfattere, samt skal tenke nyskapende rundt NFFs formidlingstilbud. Utvalget drøfter stipendordninger og frilansskribentenes behov i forhold til styret i NFF og fondsstyret og Det faglitterære fond. Utvalget arrangerer ett av årsmøteseminarene og står fritt til å utforme flere seminarer. Utvalget har også ansvar for NFFs prosalonger i Oslo.

Medlemmer:

Lars Aarønæs (leder)

Simen Ekern, Oslo
Øyvind Strømmen, Oslo
Åshild Eidem, Skien
Erika Fatland, Oslo
Sekretær: Kristine Isaksen, formidlingsansvarlig i NFF

Frilansutvalget er oppnevnt av NFFs styre.

(F.v.) Lars Aarønæs, Stian Bromark, Simen Ekern og Åshild Eidem, samt Kristine Isaksen, formidlingsansvarlig i NFF. FOTO: Hilde Østby

Menu

===== DATATABLES (SORTING)=====