Hvordan søke stipend

Fristen for å søke stipend fra Det faglitterære fond er medio oktober hvert år og du kan bare levere inn søknad i perioden mellom utlysningen i september og søknadsfristen i oktober. Les mer om disse stipendene ved å klikke her!

Fristen for å søke de ekstraordinære stipendene fra NFF er i begynnelsen av mai hvert år, disse stipendene lyses ut i april. Les mer om disse stipendene ved å trykke her!

Alle stipender er tilgjengelige for både NFF-medlemmer og forfattere og oversettere som ikke er medlemmer. Når det gjelder stipendene fra Det faglitterære fond og treårig arbeidsstipend til frilansforfattere, er imidlertid kravet til å søke stipend det samme som for å bli medlem, altså at du har skrevet eller oversatt 100 sider utgitt faglitteratur. Mens reise- og honnørstipend tildeles på bakgrunn av faglitteratur du allerede har skrevet eller oversatt, skal de andre stipendene føre til at det skrives eller oversettes nye bøker.

Reise- og honnørstipend er underlagt forenklet saksbehandling, og avgjøres av styret i Det faglitterære fond. For de resterende stipendene er det egne stipendkomiteer, to for Det faglitterære fond og seks for NFF, som avgjør hvem som skal få stipend, på bakgrunn av kvaliteten på søknaden.

Dette legger stipendkomiteene vekt på:
•    Kvaliteten på søknaden (innhold og fremstillingsform)
•    Prosjektets allmenne og faglige interesse
•    Hvilke muligheter søkeren har til å få gjennomført prosjektet på annen måte enn ved stipend
•    Søkerens kvalifikasjoner og sannsynlighet for gjennomføring av prosjektet ifølge søkerens oppsatte plan


Det lønner seg å lese retningslinjer og veiledninger nøye før du søker! Hvis det er noe du lurer på, er det bedre å spørre én gang for mye enn én gang for lite. Ta kontakt:

Reise- og honnørstipend til forfattere: konsulent Sigrun Feiring, e-post: sigrun.feiring@nffo.no, tlf: 22 12 11 47

Prosjektstipend til forfattere: seniorrådgiver Marit Ausland, e-post: marit.ausland@nffo.no, tlf: 22 12 11 49

Alle oversetterstipend: konsulent Iris Furu, e-post: iris.furu@nffo.no, tlf: 22 12 11 42