Hvordan søke stipend

Du finner en oversikt over alle stipendene våre med informasjon om søknadsfrister her.

I søknadsperioden søker du stipend via MIN SIDE her.

Alle som har søkt om eller mottatt stipend, og alle tidligere medlemmer av NFF har allerede en brukerkonto. Ta kontakt med oss hvis du ikke får tilgang til denne kontoen. Nye søkere kan enkelt opprette en brukerkonto her. Både medlemmer av NFF og ikke-medlemmer kan søke stipend.

Søknadsskjema kan også lastes ned fra våre nettsider i søknadsperioden. Dette søknadsskjema skal sendes rekommandert i posten innen søknadsfristen. Vi godtar ikke søknader sendt via e-post.

Les retningslinjer og veiledningene nøye før du begynner å fylle ut søknadsskjema. Hvis det er noe du lurer på, er det bedre å spørre én gang for mye enn én gang for lite.

Krav til søker

Hundre sider

For å søke reisestipend og prosjektstipend, må du ha utgitt minst hundre sider faglitteratur. Dette tilsvarer 200.000 tegn med mellomrom.

Disse hundre sidene må kunne godkjennes etter Retningslinjer for vurdering av faglitterære forfatteres og oversetteres utgivelser. En tekst må bestå av minst tre sider eller 6.000 tegn med mellomrom for å kunne bli godkjent. Artikler i avis- eller ukepresse, doktoravhandlinger, rapporter, kronikker og lignende godkjennes ikke.

Les våre retningslinjer for utgivelser her.

Registrering av titler

Du kan dokumentere din faglitterære produksjon på MIN SIDE.

Du kan også dokumentere titlene dine ved å fylle ut et tittelregistreringsskjema. Du må fylle ut ett skjema for hver tittel og sende det i posten til oss. Tittelregistreringsskjema finner du her.

Hva er redaksjonell kvalitetskontroll?

Alle publikasjoner må ha vært gjennom en uavhengig redaksjonell kvalitetskontroll for å kunne godkjennes som grunnlag for medlemskap, stipend eller som kvittering for prosjektstipend. Kvalitetskontrollen må finne sted før publisering, og skal kunne dokumenteres.

Redaksjonell kvalitetskontroll betyr at minst to uavhengige konsulenter – én språklig og én faglig – har gjennomgått manuset før publisering. Forfatteren/oversetteren må kunne fremskaffe skriftlige redegjørelser fra konsulentene hvor det fremgår hva de konkret gjorde med manuset før publisering.

NFF etterspør dokumentasjon ved behov. Ved publisering på eget forlag eller egenbokforlag må dokumentasjonen alltid fremlegges.

Hvordan beregne omfanget av teksten?

Det er to måter å beregne omfanget av tekster på:

  • Gå inn i tekstbehandlingsprogrammet og tell antall tegn med mellomrom i manuset. Du kan regne om elektroniske tekster til trykte sider ved å dele antall tegn med mellomrom på 2.000.
  • Tell antall trykte sider. Da må du huske å trekke fra alle fotografier, innholdsfortegnelse, blanke sider, tekster andre har skrevet, og liknende.

Krav til prosjektbeskrivelsen

Til prosjektstipend, aktualitets- og debattstipend og treårig arbeidsstipend skal det sendes inn en prosjektbeskrivelse sammen med søknaden.

Prosjektbeskrivelsen er det viktigste ved søknaden. I denne må du overbevise stipendkomiteen om at emnet er interessant, at det er sannsynlig at det blir noe ut av prosjektet og at det endelige resultatet bringer noe nytt eller er viktig av andre grunner. På to-tre sider skal du altså overbevise stipendkomiteen om at ditt prosjekt er støtteverdig.

Dette legger stipendkomiteene vekt på:

  • Kvaliteten på søknaden (innhold og fremstillingsform)
  • Prosjektets allmenne og faglige interesse
  • Stipendets betydning for gjennomføring av prosjektet etter den oppsatte tidsplanen
  • Søkerens motivasjon og kvalifikasjoner

Les våre veiledninger før du skriver prosjektbeskrivelsen:

Obs! Fra og med 2017 blir det endringer i våre stipendordninger. Det blir to søknadsfrister i året for prosjektstipend: en i midten av april, og en i midten av oktober. Da blir det også mulig å søke prosjektstipend selv om du ikke har skrevet/oversatt 100 sider sakprosa tidligere. Mer informasjon om dette kommer snart. 

 

Kontaktinformasjon:

Prosjektstipend til forfattere: seniorrådgiver Marit Ausland, marit.ausland@nffo.no, tlf: 22 12 11 49 / 993 14 934

Reise- og honnørstipend til forfattere: konsulent Nina Herland, nina.herland@nffo.no, tlf: 22 12 11 46 / 975 44763

Treårig arbeidsstipend til frilansforfattere: seniorrådgiver Marit Ausland, marit.ausland@nffo.no, tlf: 22 12 11 49 / 993 14 934

Aktualitets- og debattstipend: konsulent Kristin Torjesen Marti, kristin.torjesen.marti@nffo.no, tlf: 22 12 11 44 / 915 86 460

Alle oversetterstipend: konsulent Iris Furu, iris.furu@nffo.no, tlf: 22 12 11 42 / 995 57 014

Menu