Stipend og annen støtte fra NFF

NFFs styre vedtar ekstraordinære stipender til forfattere og oversettere. NFF har ulike stipendprogram som er rettet mot områder og skribentgrupper som trenger økt oppmerksomhet: stipend til å popularisere naturvitenskap, stipend til å skrive faglitteratur for barn og unge, stipend for faglitterære forfattere med innvandrerbakgrunn, debutantstipend og aktualitets- og debattstipend.

Se mer detaljert informasjon om alle stipendene i menyen til høyre, eller trykk på titlene til stipendene for å lese mer om hvert enkelt stipend. Det er ikke mulig å søke på disse stipendene før de utlyses i midten av av mars. Følg med på nettsidene våre for nærmere beskjed om når stipendene utlyses. NB: Stipendet gjelder for arbeid som skal gjøres fra og med juli og framover.

Alle stipendene har søknadsfrist 2. mai, unntatt aktualitets- og debattstipendene, som har frist fire ganger i året, og reisestøtte til oversettere, som tildeles fortløpende. De totale stipendpottene for 2016 må tas med forbehold om årsmøtets godkjenning av budsjett.

Treårig arbeidsstipend for frilansforfattere
NFF vil gjerne hjelpe frilansforfattere med store og tidkrevende prosjekter. Med frilanser mener vi forfattere som bruker 50 prosent eller mer av tiden til sin forfattervirksomhet. Det er avsatt kr 7.000.000 i 2014-2017 til denne søkergruppen. Søknadsfrist 2. mai.

Stipend til å popularisere naturvitenskap, real- og teknologifag
NFF har i 2016 satt av kr 1.500.000 til forfattere som vil popularisere naturvitenskap, real- og teknologifag for et allment publikum. Søknadsfrist 2. mai.

Stipend for å skrive faglitteratur for barn og unge
NFF har i 2016 satt av kr 1.000.000 til stipend for forfattere som ønsker å skrive faglitteratur for barn og unge. Søknadsfrist 2. mai.

Stipend til faglitterære forfattere med innvandrerbakgrunn
NFF har i 2016 satt av kr 800.000 til stipend til forfattere med innvandrerbakgrunn som bor i Norge, og som ønsker å etablere seg som forfattere i Norge. Stipendet tildeles som støtte til faglitterære bokprosjekter som ønskes utgitt på norsk i Norge. Søknadsfrist 2. mai.

Debutantstipend
NFF vil gjerne hjelpe yngre forfattere som ønsker å skrive til å komme i gang med sine prosjekter. Det er derfor avsatt kr 2.000.000 i 2016 til stipend til faglitterære debutanter. For å komme i betraktning ved stipendtildelingen må søkeren være under 40 år. Søknadsfrist 2. mai.

Aktualitets- og debattstipend
NFF har opprettet et aktualitetsstipend hvor målet er å stimulere norske forfattere til å delta i samtidsdebatten med sakprosautgivelser som tar tiden på pulsen. For 2016 er det satt av 800.000 kroner til dette stipendet. Det er fire frister for stipendet i 2016: 1. mars, 1. juni, 1. september og 1. november. Søknadene behandles så fort som mulig etter den enkelte søknadsfristen.

Reisestøtte til oversettere
Det er avsatt kr 50.000,- til å støtte oversetteres deltakelse på oversetterrelaterte kurs, seminarer, kongresser og lignende. Det gis en støtte på inntil kr 7.000,- for hver reise og man søker fortløpende.