Stipend og annen støtte fra NFF

NFFs styre vedtar ekstraordinære stipender til forfattere og oversettere. NFF har ulike stipendprogram som er rettet mot områder/skribentgrupper som trenger økt oppmerksomhet: stipend til å popularisere naturvitenskap, stipend til å skrive faglitteratur for barn og unge, stipend for faglitterære forfattere med innvandrerbakgrunn, debutantstipend og aktualitets- og debattstipend.

Alle stipendene har søknadsfrist 2. mai, unntatt aktualitets- og debattstipendene, som har frist fire ganger i året, og reisestøtte til oversettere, som tildeles fortløpende av NFFs styre.

Se mer detaljert informasjon om alle stipendene i menyen til høyre, eller trykk på titlene til stipendene for å lese mer om hvert enkelt stipend. NB: Stipendet gjelder for arbeid som skal gjøres fra juli eller senere og framover.

Treårig arbeidsstipend for frilansforfattere

NFF vil gjerne hjelpe frilansforfattere med store og tidkrevende prosjekter. Med frilanser mener vi forfattere som bruker 50 prosent eller mer av tiden til sin forfattervirksomhet. Det er avsatt kr 7.000.000 i 2014-2017 til denne søkergruppen. Søknadsfrist 2. mai.

Stipend til å popularisere naturvitenskap, real- og teknologifag

NFF har i 2014 satt av kr 1.500.000 til forfattere som vil popularisere naturvitenskap, real- og teknologifag for et allment publikum. Søknadsfrist 2. mai.

Stipend for å skrive faglitteratur for barn og unge

NFF har i 2014 satt av kr 1.000.000 til stipend for forfattere som ønsker å skrive faglitteratur for barn og unge. Søknadsfrist 2. mai.

Stipend til faglitterære forfattere med innvandrerbakgrunn

NFF har i 2014 satt av kr 800.000 til stipend til forfattere med innvandrerbakgrunn som bor i Norge, og som ønsker å etablere seg som forfattere i Norge. Stipendet tildeles som støtte til faglitterære bokprosjekter som ønskes utgitt på norsk i Norge. Søknadsfrist 2. mai.

Debutantstipend

NFF vil gjerne hjelpe yngre forfattere som ønsker å skrive til å komme i gang med sine prosjekter. Det er derfor avsatt kr 2.000.000 i 2014 til stipend til faglitterære debutanter. For å komme i betraktning ved stipendtildelingen må søkeren være under 40 år. Søknadsfrist 2. mai.

Aktualitets- og debattstipend

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening har opprettet et aktualitetsstipend hvor målet er å stimulere norske sakprosaforfattere til å delta i samtidsdebatten med debattbøker, essayistikk, reportasjebøker og dokumentar som tar tiden på pulsen. For 2014 er det satt av 800.000 kroner til dette stipendet. Det er fire frister for stipendet: 15. mars, 1. juni, 1. september og 3. november. Søknadene behandles så fort som mulig etter den enkelte søknadsfristen.
 

Reisestøtte til oversettere

Det er avsatt kr 50.000,- til å støtte oversetteres deltakelse på oversetterrelaterte kurs, seminarer, kongresser og lignende. Det gis en støtte på inntil kr 7.000,- for hver reise og man søker fortløpende.