Norsk faglitterær forfatter-og oversetterforening

Treårig arbeidsstipend til frilansforfattere

NFF ønsker å hjelpe frilansforfattere med store og tidkrevende prosjekter. Det avsettes årlig fem arbeidsstipend á kr 600.000 (kr 200.000 per år i tre år) til dette. 

 Søknadsfristen er medio april hvert år. Stipendet gjelder for arbeid som skal gjøres fra juli eller senere, og framover. Stipendperioden må strekke seg over tre år.

Krav til søker

Frilansvirksomheten må utgjøre minst 50 prosent av søkerens arbeidstid. 

Søkerne til NFFs frilansstipend må kunne dokumentere opphavsrett som forfatter til åndsverk av faglitterær karakter på minst 100 sider eget bidrag eller 200.000 tegn med mellomrom. Hvis du ikke har skrevet en bok, godkjenner vi også artikler hvor hvert bidrag må utgjøre minst tre sider (6.000 tegn med mellomrom). Vær vennlig å lese Retningslinjer for vurdering av faglitterære forfatteres og oversetteres utgivelser.

Retningslinjer og veiledninger

Les følgende retningslinjer og veiledning nøye før du søker:

Slik søker du

Søknaden skal sendes via MIN SIDE her. Har du ikke opprettet en brukerprofil på Min side, kan du gjøre det ved å registrere deg her.

De som ikke kan levere elektronisk, må opplyse om følgende i papirsøknaden:
•    Søkerens navn, adresse, telefon, e-postadresse, fødselsnummer (11 sifre), bankkonto og skattekommune.
•    En plan over hvordan stipendet vil bli benyttet.
•    Prosjektbeskrivelse

Søknaden bør ikke overskride fire sider i alt (eventuelle vedlegg kommer i tillegg). 

Papirsøknaden må sendes rekommandert til: Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, Postboks 172 Bogstadveien, 0323 Oslo.  Den må være poststemplet senest datoen for søknadsfristen (pass på at postkontoret stempler brevet den dagen du leverer det). Søknaden kan også leveres til NFFs sekretariat i Uranienborgveien 2, inngang Parkveien, senest samme dato innen kl. 17.00.

 

Kontaktinformasjon

Marit Ausland

Marit Ausland

Seniorrådgiver med ansvar for fondsarbeid og prosjektstipend på forfattersiden
22 12 11 49/99 31 49 34

Menu

===== DATATABLES (SORTING)=====