Stipend fra Det faglitterære fond

Stipend fra Det faglitterære fond

Det faglitterære fond henter midler fra kopivederlag- og bibliotekvederlagsordningene. Siden opprettelsen av Det faglitterære fond er det blitt delt ut nær én milliard kroner i stipender til faglitterære forfattere- og oversettere, og det er utgitt cirka 4.500 bøker med støtte fra Det faglitterære fond.

Fondet har til formål å fremme norsk faglitteratur, blant annet ved støtte til faglitterære prosjekter i form av stipender til forfattere og oversettere.

Følgende kriterier må alle oppfylle før de kan søke stipender fra Det faglitterære fond:

De magiske hundre sider

For å kunne søke reisestipend og prosjektstipend, må du ha utgitt minst hundre sider faglitteratur. Dette tilsvarer 200.000 tegn med mellomrom. Disse hundre sidene må kunne godkjennes etter Retningslinjer for vurdering av faglitterære forfatteres/oversetteres utgivelser. Det betyr at en tekst må bestå av minst tre sider eller 6.000 tegn med mellomrom for å kunne bli godkjent , så vi godkjenner tidsskriftartikler over tre sider. Artikler i avis- eller ukepresse, doktoravhandlinger, rapporter, kronikker og lignende godkjennes ikke.

Du kan dokumentere din faglitterære produksjon ved logge deg inn på "Min side". Om du ikke har en brukerkonto kan du opprette en ved å klikke her. Du kan også dokumentere titlene dine ved å fylle ut et tittelregistreringsskjema. Du må fylle ut ett skjema for hver tittel.

Det er i utgangspunktet to måter å beregne omfanget av faglitterære tekster på:

  • Gå inn i tekstbehandlingsprogrammet og tell antall tegn med mellomrom i manuset. Du kan regne om elektroniske tekster til trykte sider ved å dele antall tegn med mellomrom på 2.000.

  • Tell antall trykte sider. Da må du huske å trekke fra alle fotografier, innholdsfortegnelse, blanke sider, tekster andre har skrevet, også videre.

I tillegg er det noen regler som er knyttet til utgivelser på eget forlag:

Eget forlag

Dersom utgivelsen er på eget forlag, må du sammen med søknaden gjøre rede for verkets opplag og hvordan det er blitt spredt til allmennheten. Fordi vi ikke kan vite om bøker utgitt på eget forlag har gjennomgått en redaksjonell kvalitetskontroll, trenger vi også skriftlig dokumentasjon på dette vedlagt søknaden. Dokumentasjonen skal bestå av uttalelser fra to uavhengige konsulenter som har gått gjennom manuskriptet. Den ene konsulenten skal ha gått gjennom det faglige innholdet, den andre språket. Konsulentene må ha gjennomgått verket før det ble utgitt. Det samme gjelder utgivelser på internett, eller på småforlag hvor NFF ikke kjenner til utgivelsesrutinene. Lær mer om kriteriene for å utgi på eget forlag og bli godkjent av NFF i brosjyren Eget forlag