Stipend fra Det faglitterære fond

Stipend fra Det faglitterære fond

 Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening administrerer Det faglitterære fond. Fondet fremmer norsk sakprosa ved å tildele stipend til forfattere og oversettere. Både medlemmer av NFF og ikke-medlemmer kan søke stipend. 

Stipend med søknadsfrist 18. april 2017

Følgende stipend til forfattere og oversettere har søknadsfrist 18. april 2017: 


Søk også på våre stipend med fortløpende søknadsfrister:

    • Prosjektstipend for oversettere
    • Aktualitets- og debattstipend 

Prosjektstipend gis til forfattere og oversettere som skal skrive/oversette sakprosa. Du kan få prosjektstipend i opptil 12 måneder. Ett månedsverk er 27.000 kroner.

Reise- og honnørstipend tildeles på bakgrunn av faglitteratur du allerede har skrevet eller oversatt. Førstegangs reisestipend og honnørstipend er 22.000 kroner, øvrige reisestipend og utvidet honnørstipend er 27.000 kroner.

Krav til søkeren

Kravet til å søke stipend er det samme som for å bli medlem, altså at du har skrevet eller oversatt 100 sider utgitt sakrprosa. Les mer om tittelregistrering og hvordan du søker her.

Saksbehandling

Etter at vi har mottatt søknaden din, behandles den formelt av administrasjonen.

Innstillingene til prosjektstipendene fra stipendkomiteene foreligger i månedsskiftet januar/februar 2017.

Søker du reisestipend for første gang, er det ansienniteten din som avgjør om du blir tildelt reisestipend eller ikke. Har du mottatt reisestipend tidligere som forfatter, må du belage deg på å vente noen år før du kan motta et nytt reisestipend. Ventetiden og hva slags ansiennitet som kreves, blir fastsatt av Det faglitterære fond i månedsskiftet januar/februar 2017.

Obs! Ved tildeling av reisestipend for 2017 vil fondsstyret vurdere mulighetene for å sette ansiennitet og ventetid på forfattersiden til to år.  

Utbetaling

Utbetalingene av stipendene skjer i løpet av mars 2017.

Ny ordning fra og med 2017

Fra og med 2017 blir det endringer i våre stipendordninger. Det blir to søknadsfrister i året for prosjektstipend: en i midten av april, og en i midten av oktober. Da blir det også mulig å søke prosjektstipend selv om du ikke har skrevet/oversatt 100 sider sakprosa tidligere. Mer informasjon om dette kommer snart.

Stipend med andre søknadsfrister

  • Fortløpende prosjektstipend til oversettere har løpende søknadsfrist.
  • Aktualitets- og debattstipend har fire søknadsfrister i året: 1 mars, 1. juni, 1. september og 1. november.
  • Treårig arbeidsstipend til frilansforfattere har søknadsfrist medio april 2017

Se oversikt over alle stipendene våre her.

Kontaktinformasjon:

Prosjektstipend til forfattere: seniorrådgiver Marit Ausland, marit.ausland@nffo.no, tlf: 22 12 11 49 / 993 14 934

Reise- og honnørstipend til forfattere: konsulent Nina Herland, nina.herland@nffo.no, tlf: 22 12 11 46

Treårig arbeidsstipend til frilansforfattere: seniorrådgiver Marit Ausland, marit.ausland@nffo.no, tlf: 22 12 11 49 / 993 14 934

Aktualitets- og debattstipend: konsulent Kristin Torjesen Marti, kristin.torjesen.marti@nffo.no, tlf:22 12 11 44 / 915 86 460

Alle oversetterstipend: konsulent Iris Furu, iris.furu@nffo.no, tlf: 22 12 11 42 / 995 57 014

Menu