Stipend fra Det faglitterære fond

Stipend fra Det faglitterære fond

Obs! Fra og med 2017 blir det endringer i våre stipendordninger. Det blir da to søknadsfrister i året for prosjektstipend, en i midten av april, og en i midten av oktober. Da blir det også mulig å søke prosjektstipend selv om du ikke har skrevet/oversatt 100 sider sakprosa tidligere. Mer informasjon om dette kommer snart. 

For 2016 gjelder fortsatt følgende informasjon: 

Alle stipendene har søknadsfrist 17. oktober 2016, unntatt:
– Fortløpende prosjektstipend for oversettere: løpende søknadsfrist 
– Aktualitets- og debattstipend: fire søknadsfrister i året (1. mars, 1. juni, 1. september, 1. november)
– Treårig arbeidsstipend for frilansforfattere: søknadsfrist på våren
– Reisestøtte for oversettere: løpende søknadsfrist


Vi gjør oppmerksom på at vi ikke godtar søknader sendt via e-post.

Det faglitterære fond henter midler fra kopivederlag- og bibliotekvederlagsordningene. Siden opprettelsen av Det faglitterære fond er det blitt delt ut nær én milliard kroner i stipender til faglitterære forfattere- og oversettere, og det er utgitt cirka 5.000 bøker med støtte fra Det faglitterære fond.

Fondet har til formål å fremme norsk faglitteratur, blant annet ved støtte til faglitterære prosjekter i form av stipender til forfattere og oversettere.

Følgende kriterier må alle oppfylle før de kan søke stipender fra Det faglitterære fond:

De magiske hundre sider

For å kunne søke reisestipend og prosjektstipend, må du ha utgitt minst hundre sider faglitteratur. Dette tilsvarer 200.000 tegn med mellomrom. Disse hundre sidene må kunne godkjennes etter Retningslinjer for vurdering av faglitterære forfatteres og oversetteres utgivelser. En tekst må bestå av minst tre sider eller 6.000 tegn med mellomrom for å kunne bli godkjent. Artikler i avis- eller ukepresse, doktoravhandlinger, rapporter, kronikker og lignende godkjennes ikke.

Du kan dokumentere din faglitterære produksjon ved logge deg inn på Min side. Om du ikke har en brukerkonto, kan du opprette en ved å klikke her. Du kan også dokumentere titlene dine ved å fylle ut et Tittelregistreringsskjema. Du må fylle ut ett skjema for hver tittel og sende det i posten til oss.

Det er to måter å beregne omfanget av tekster på:

  • Gå inn i tekstbehandlingsprogrammet og tell antall tegn med mellomrom i manuset. Du kan regne om elektroniske tekster til trykte sider ved å dele antall tegn med mellomrom på 2.000.

  • Tell antall trykte sider. Da må du huske å trekke fra alle fotografier, innholdsfortegnelse, blanke sider, tekster andre har skrevet, og liknende.

I tillegg er det noen regler som er knyttet til utgivelser på eget forlag og egenbokforlag:

Eget forlag og egenbokforlag

Dersom utgivelsen er på eget forlag eller egenbokforlag, må du sammen med søknaden gjøre rede for verkets opplag og hvordan det er blitt spredt til allmennheten. Skriftlig dokumentasjon på at bøkene har gjennomgått en uavhengig redaksjonell kvalitetskontroll før utgivelse må også ligge ved søknaden. Dokumentasjonen skal bestå av uttalelser fra to uavhengige konsulenter som har jobbet redaksjonelt med manuskriptet. Den ene konsulenten skal ha gått gjennom det faglige innholdet, den andre det språklige. Konsulentene må ha gjennomgått verket før det ble utgitt. Det samme gjelder utgivelser på internett, eller på forlag hvor NFF ikke kjenner til utgivelsesrutinene. Les mer om kriteriene for å utgi på eget forlag i brosjyren Eget forlag.