HovedMeny - Stipender - Stipend til forfattere - Prosjektstipend - Norsk faglitterær forfatter-og oversetterforening

Prosjektstipend

Stipend til arbeid som skal gjøres fra og med 2019 utlyses 1. mars 2018, med søknadsfrist 16. april.

Hensikten med prosjektstipend fra Det faglitterære fond er å støtte forfatterens arbeid med et manus til bok eller annen faglitterær publikasjon. Du kan søke om 1-12 månedsverk, hvert månedsverk er på 27.000 kroner. Les retningslinjer og veiledning før du søker. Hvis det er noe du lurer på, vær vennlig å lese Ofte stilte spørsmål eller ta kontakt med oss.

Debutanter ønskes velkomne til å søke prosjektstipend.

Hvis du tidligere har mottatt prosjektstipend for prosjekter som ennå ikke har resultert i en bok, må du sende inn rapport for disse stipendene sammen med søknaden om nytt prosjektstipend. Du kan ikke bli tildelt nye prosjektstipend hvis du ikke har rapportert om tidligere uavsluttede prosjekter. Rapporteringen skal gjøres via MIN SIDE.

Det er mulig å søke og få tildelt flere prosjektstipend til samme prosjekt. Du må i så tilfelle både sende inn rapport for tidligere tildelt prosjektstipend og en ny søknad med oppdatert prosjektbeskrivelse. Den nye søknaden vil bli behandlet på lik linje med andre søknader.

Hvis dere er flere forfattere som vil søke på samme prosjekt, skal én av dere sende inn søknaden og de øvrige søkernes personopplysninger legges ved søknaden. I tillegg må dere lage en felles prosjektbeskrivelse hvor det fremgår hva den enkelte skal skrive. Vi understreker at dette er et forfatterstipend og dere kan kun søke stipend til selve forfatterskapet i et prosjektet.

Hva kan du ikke søke stipend til?

Stipendet gis ikke til ren forskning eller til vitenskapelig og faglig litteratur som primært faller inn under støtteordninger etablert av Norges forskningsråd, universitetene eller andre offentlige organer. Et prosjektstipend gis ikke til redaktørarbeid eller til skriving av artikler som skal trykkes i tidsskrifter som publiseres med åpen tilgang og/eller artikler i rene vitenskapelige tidsskrifter. Det gis heller ikke støtte til trykking og markedsføring.

Hvis du får stipend

Stipendet innberettes til skatteetaten som næringsinntekt.

Når du er blitt tildelt stipend, må du rapportere årlig til fondsstyret inntil prosjektet har resultert i bok.

SØK STIPEND HER


Søknadsveiledning / Retningslinjer / Ofte stilte spørsmål

Menu

===== DATATABLES (SORTING)=====