HovedMeny - Stipender - Stipend til forfattere - Treårig arbeidsstipend til frilansforfattere - Norsk faglitterær forfatter-og oversetterforening

Treårig arbeidsstipend til frilansforfattere

​NFF ønsker å hjelpe frilansforfattere med store og tidkrevende prosjekter. Det avsettes årlig fem arbeidsstipend á kr 600.000 (kr 200.000 per år i tre år) til dette.

Søknadsfristen er medio april hvert år. For 2018 er fristen ennå ikke fastsatt. Stipendet gjelder for arbeid som skal gjøres fra juli eller senere, og framover. Stipendperioden må strekke seg over tre år.

Frilansvirksomheten må utgjøre minst 50 prosent av søkerens arbeidstid.

Søkerne til NFFs frilansstipend må kunne dokumentere opphavsrett som forfatter til åndsverk av faglitterær karakter på minst 100 sider eget bidrag eller 200.000 tegn med mellomrom. Hvis du ikke har skrevet en bok, godkjenner vi også artikler hvor hvert bidrag må utgjøre minst fem sider (10.000 tegn med mellomrom). 

SØK STIPEND HER


Søknadsveiledning / Retningslinjer / Ofte stilte spørsmål

Menu

===== DATATABLES (SORTING)=====