HovedMeny - Stipender - Stipend til oversettere - Ettåring arbeidsstipend for frilansoversettere - Norsk faglitterær forfatter-og oversetterforening

Ettåring arbeidsstipend for frilansoversettere

Stipendet utlyses neste gang i mars 2018, med søknadsfrist april/mai 2018.

​En stor andel sakprosaoversettere arbeider med flere utgivelser årlig, gjerne fordelt på ulike sjangre. Denne gruppen oversettere har høy oversetterfaglig kompetanse, men må sette seg inn i det fagområdet de oversetter fra i forbindelse med hver utgivelse. Det kreves altså mye arbeid med å tilegne seg kunnskap underveis. Oppdrag som krever mye dybdekunnskap gir ofte lav uttelling økonomisk, som gjør at det kan være vanskelig for oversetteren å takke ja til ett nytt krevende oppdrag innenfor samme fagområde. 

Modellen for normalhonoraret på oversettelser i Norge (en viss sum per 1000 tegn med mellomrom) innebærer at vanskelighetsgraden på oppdraget ikke gir uttelling for lønnen til oversetteren, som derfor må vurdere hvor mye tid som kan settes av til merarbeid med krevende oversettelser, prosjekter som krever reiser, arkivarbeid, bakgrunnskunnskap etc. For å få det økonomiske regnskapet til å gå opp må mange oversettere derfor ta på seg mindre utfordrende «brødoversettelser».

For å understøtte behovene denne gruppen oversettere har til faglig fordypning i arbeidet med sakprosaoversettelser, og for å imøtekomme deres utfordringer med å kombinere økonomisk trygghet og kunstnerisk utvikling, har NFF innført ett ettårig arbeidsstipend til frilansoversettere som en treårig prøveordning. For å komme i betraktning til stipendet bør man være en merittert sakprosaoversetter. Du må derfor ha oversatt minst 100 sider utgitt sakprosaoversettelse for å kvalifisere som søker av stipendet.

Oversetteren må arbeide minst 50 % som frilansoversetter i perioden og stipendet må resultere i minst én oversatt sakprosabok. Stipendsummen utbetales i én omgang, og er på 200 000 kroner.

SØK STIPEND HER


Søknadsveiledning / Retningslinjer / Ofte stilte spørsmål

Menu

===== DATATABLES (SORTING)=====