HovedMeny - Stipender - Stipend til oversettere - Reisestøtte - Norsk faglitterær forfatter-og oversetterforening

Reisestøtte

​Du kan søke støtte til deltakelse på seminarer, kongresser og lignende som er rettet mot faglitterære oversettere. Du kan få inntil kr 7.000,- per arrangement, til dekning av reise, opphold, deltakeravgift m.v. Denne støtten kan mottas én gang per kalenderår. 

NFF har avsatt kr 50.000,- til slik støtte i 2017.

Det gis ikke støtte til det man kan definere som ren videreutdanning eller eksamensforberedende tiltak, og heller ikke til dekning av egenandelen på NFFs kurs eller til deltakelse på arrangementer som NFF har avsatt særskilte midler til.

Det må søkes om slik støtte i forkant av arrangementet, men utbetaling vil først skje etter hjemkomst på grunnlag av innsendt dokumentasjon av faktiske utgifter.

Sammen med en begrunnet søknad må du sende inn program for arrangementet du søker støtte til, og en oversikt over utgifter. Det er ingen søknadsfrist; søknaden sendes inn når du har bestemt deg for å delta og det foreligger program. Søknadene vil bli behandlet fortløpende.

Den som får innvilget støtte, må skrive et kort referat fra selve arrangementet.

Rapporten kan bli publisert på bloggen Oversattsakprosa, som du finner ved å klikke her. Vi tar kontakt med deg direkte hvis dette blir aktuelt.

SØK HER

For spørsmål og mer informasjon, kontakt Susanne Hedemann Hiorth, rådgiver i NFF: susanne.hiorth@nffo.no / 22 12 11 42.

Menu

===== DATATABLES (SORTING)=====