Stipendordninger

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening administrerer Det faglitterære fond. Siden oppstarten av NFF er det blitt kanalisert nærmere én milliard kroner i stipender til faglitterære forfattere og oversettere gjennom dette fondet. Fondet henter inn vederlagsmidler fra bibliotek- og kopivederlagsordningene. Fondet har et eget styre med medlemmer som er valgt av NFFs årsmøte, i tillegg er det en egen komité som tildeler stipender til forfattere og en egen komité som fordeler stipender til oversettere. Begge komiteene består av NFF-medlemmer.

Obs! Fra og med 2017 blir det endringer i våre stipendordninger. Det blir da to søknadsfrister i året for prosjektstipend, en i midten av april, og en i midten av oktober. Da blir det også mulig å søke prosjektstipend selv om du ikke har skrevet 100 sider sakprosa tidligere. Mer informasjon om dette kommer snart. 

For 2016 gjelder fortsatt følgende informasjon: 

Søknadsfristen for stipender fra Det faglitterære fond er medio oktober. Noen måneder senere, i månedsskiftet januar/februar det påfølgende år, leveres de ferdige innstillingene til stipendene fra stipendkomiteene. Utbetalingene av stipendene skjer i løpet av mars.

Stipendene tildeles i månedsverk à 27.000 kroner, i opptil 12 måneder. Reise- og honnørstipend tildeles i faste summer (førstegangs reisestipend og honnørstipend: 22.000 kroner, øvrige reisestipend og utvidet honnørstipend: 27.000 kroner).

I tillegg har NFF i årene 2014-2016 ulike stipendprogram som går over to-tre år og som er rettet mot områder/skribentgrupper som NFF anser at trenger økt oppmerksomhet. Disse stipendene har søknadsfrist i begynnelsen av mai. Disse stipendene tildeles i månedsverk à 27.000 kroner.

Til alle stipendene anbefales det at søkere leser veiledning og retningslinjer nøye, og ved spørsmål tar kontakt med NFFs administrasjon på telefon 22 12 11 40.