Stipendordninger

Fristen for å søke reise-, honnør- og prosjektstipend gikk ut 17. oktober 2016.


Neste frist for å søke reise- og honnørstipend vil bli medio oktober 2017.
Neste frist for å søke prosjektstipend vil bli medio april 2017.
Neste frist for å søke aktualitets- og debattstipendet er 1. november 2016.
Søknader til stipend til hasteprosjekter for oversettere kan sendes fortløpende. 

Nedenfor er en oversikt over våre stipend til forfattere og oversettere. Du finner mer informasjon om stipendene ved å klikke på hvert enkelt stipend.

Les mer om hvordan du søker stipend her.

Les svar på ofte stilte spørsmål her.


Stipend til forfattere

Prosjektstipend: Søknadsfrist medio april  og medio oktober

Reisestipend: Søknadsfrist medio oktober

Honnørstipend og utvidet honnørstipend: Søknadsfrist medio oktober

Aktualitets- og debattstipend: Fire søknadsfrister i året: 1. mars, 1. juni, 1. september og 1. november

Treårig arbeidsstipend for frilansforfattere: Søknadsfrist våren 2017

Masterstipender fra NFF: Løpende søknadsfrist


Stipend til oversettere

Prosjektstipend: Stipendet er under revidering. Mer informasjon følger

Fortløpende prosjektstipend for oversettere: Stipend til prosjekter som tidsmessig faller utenfor den ordinære prosjektstipendordningen. Løpende søknadsfrist

Reisestipend: Søknadsfrist medio oktober

Honnørstipend og utvidet honnørstipend: Søknadsfrist medio oktober

Reisestøtte til oversettere: Løpende søknadsfrist


Andre stipend og støtteordninger:

Statens kunstnerstipend: Søknadsfrist 18. oktober 2016

Menu