Stipendordninger


De neste stipendefristene er som følger: 

Reise- og honnørstipend - medio oktober 2017.
Prosjektstipend - 18. april 2017.
Aktualitets- og debattstipendet - løpende søknadsfrist.
Søknader til stipend til hasteprosjekter for oversettere kan sendes fortløpende. 

Nedenfor er en oversikt over våre stipend til forfattere og oversettere. Du finner mer informasjon om stipendene ved å klikke på hvert enkelt stipend.

Les mer om hvordan du søker stipend her.

Les svar på ofte stilte spørsmål her.


Stipend til forfattere

Prosjektstipend: Søknadsfrist medio april  og medio oktober

Reisestipend: Søknadsfrist medio oktober

Honnørstipend og utvidet honnørstipend: Søknadsfrist medio oktober

Aktualitets- og debattstipend: Løpende søknadsfrist

Treårig arbeidsstipend for frilansforfattere: Søknadsfrist våren 2017

Masterstipender fra NFF: Løpende søknadsfrist


Stipend til oversettere

Prosjektstipend: Stipendet er under revidering. Mer informasjon følger

Fortløpende prosjektstipend for oversettere: Stipend til prosjekter som tidsmessig faller utenfor den ordinære prosjektstipendordningen. Løpende søknadsfrist

Reisestipend: Søknadsfrist medio oktober

Honnørstipend og utvidet honnørstipend: Søknadsfrist medio oktober

Reisestøtte til oversettere: Løpende søknadsfrist


Andre stipend og støtteordninger:

Statens kunstnerstipend: Søknadsfrist 18. oktober 2016

Menu