Stipendordninger

Her er en oversikt over våre stipend til forfattere og oversettere. Du finner mer informasjon om stipendene ved å klikke på hvert enkelt stipend.

Les mer om hvordan du søker stipend her.

Les svar på ofte stilte spørsmål her.


Stipend til forfattere

Prosjektstipend: Søknadsfrist 17. oktober 2016

Reisestipend: Søknadsfrist 17. oktober 2016

Honnørstipend og utvidet honnørstipend: Søknadsfrist 17. oktober 2016

Aktualitets- og debattstipend: Fire søknadsfrister i året: 1. mars, 1. juni, 1. september og 1. november

Treårig arbeidsstipend for frilansforfattere: Søknadsfrist medio april 2017

Masterstipender fra NFF: Løpende søknadsfrist


Stipend til oversettere

Prosjektstipend: Stipend til arbeid som skal gjennomføres fra og med 1. januar 2017. Søknadsfrist 17. oktober 2016

Fortløpende prosjektstipend: Stipend til prosjekter som tidsmessig faller utenfor den ordinære prosjektstipendordningen. Løpende søknadsfrist

Reisestipend: Søknadsfrist 17. oktober 2016

Honnørstipend og utvidet honnørstipend: Søknadsfrist 17. oktober 2016

Reisestøtte til oversettere: Løpende søknadsfrist


Andre stipend og støtteordninger:

Statens kunstnerstipend: Søknadsfrist 18. oktober 2016


Her finner du alle søknadsskjemaer og veiledninger, til fristen 17. oktober: