Stipend fra Det faglitterære fond

Stipend fra Det faglitterære fond

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening administrerer Det faglitterære fond. Fondet fremmer norsk sakprosa ved å tildele stipend til forfattere og oversettere. Både medlemmer av NFF og ikke-medlemmer kan søke stipend.
Her søker du stipender.

Stipender til forfattere og oversettere med søknadsfrist 18. april 2017:

– Prosjektstipend forfattere
– 1-årig arbeidsstipend til frilansoversettere
– 3-årig arbeidsstipend frilansforfattere


Stipender til forfattere og oversettere med fortløpende søknadsfrister:

– Prosjektstipend for oversettere
– Aktualitets- og debattstipend


Stipender til forfattere og oversettere med søknadsfrist 16. oktober 2017:

– Reisestipend til forfattere og oversettere
– Honnør- og utvidet honnørstipend til forfattere og oversettere
– Prosjektstipend forfattereSlik søker du stipend:

I søknadsperioden søker du stipend via Min side her.

Alle som har søkt om eller mottatt stipend, og alle tidligere medlemmer av NFF har allerede en brukerkonto. Ta kontakt med oss hvis du ikke får tilgang til denne kontoen. Nye søkere kan enkelt opprette en brukerkonto her. Både medlemmer av NFF og ikke-medlemmer kan søke stipend.

Søknadsskjema for prosjektstipend for forfatter og oversettere kan også lastes ned fra våre nettsider i søknadsperioden. Disse søknadsskjemene skal sendes rekommandert i posten innen søknadsfristen. Vi godtar ikke søknader sendt via e-post.

Les retningslinjer og veiledningene nøye før du begynner å fylle ut søknadsskjema. Hvis det er noe du lurer på, er det bedre å spørre én gang for mye enn én gang for lite.

Saksbehandling

Innstillingene til prosjektstipendene fra stipendkomiteene foreligger i henholdsvis juni og desember.

Utbetaling

Utbetalingene av stipendene skjer i løpet av juli og januar.


Kontaktinformasjon:

Prosjektstipend til forfattere: seniorrådgiver Marit Ausland, marit.ausland@nffo.no, tlf: 22 12 11 49 / 993 14 934

Reise- og honnørstipend til forfattere: rådgiver Nina Herland, nina.herland@nffo.no, tlf: 22 12 11 44 / 975 44 763

Treårig arbeidsstipend til frilansforfattere: seniorrådgiver Marit Ausland, marit.ausland@nffo.no, tlf: 22 12 11 49 / 993 14 934

Aktualitets- og debattstipend: rådgiver Nina Herland, nina.herland@nffo.no, tlf: 22 12 11 44 / 975 44 763

Alle oversetterstipend: rådgiver Nina Herland, nina.herland@nffo.no, tlf: 22 12 11 46 / 915 86 460

Menu