Bli medlem!

Du som skriver fagbøker, generell sakprosa, lærebøker, biografi, reiseskildringer, debattbøker, kokebøker, essayistikk eller oversetter sakprosa: NFF jobber kontinuerlig for sakprosaens kår i Norge.

NFF har siden oppstarten i 1978 styrket de nå 5.400 norske organiserte sakprosaforfatterne og -oversetternes rettigheter. På disse årene har Det faglitterære fond delt ut over 900 millioner kroner i stipender, noe som blant annet har resultert i over 4.500 bøker innen alle sjangere av sakprosa!

Slik blir du medlem:

Kravet for å bli medlem er at du må ha skrevet eller oversatt sakprosa tilsvarende 100 trykte sider eller 200.000 tegn med mellomrom. Sidene må kunne godkjennes etter Retningslinjer for vurdering av faglitterære forfatteres/oversetteres utgivelser. Kort fortalt betyr det at vi godkjenner alle bøker som er utgitt på ordinære forlag og artikler i ordinære tidsskrifter som har vært gjennom en redaksjonell kvalitetskontroll. Alle andre publikasjoner må vi se nærmere på før vi eventuelt kan godkjenne dem.

Nye brukere kan enkelt søke medlemskap og opprette en brukerkonto: Trykk her!

Alle som har søkt om eller mottatt stipend, og alle tidligere medlemmer i NFF har allerede en brukerkonto. Da kan du søke medlemskap gjennom "Min side", trykk her!

Du kan også søke på papir. Fyll ut søknadsskjema og send det til oss sammen med et utfylt tittelregistreringsskjema (for hver tittel du søker på bakgrunn av).

Eksempler på utgivelser som ikke kvalifiserer til medlemskap:

•    Rapporter og utredninger
•    Hovedoppgaver, masteroppgaver og doktorgradsavhandlinger
•    Forelesningshefter
•    Avis- og ukepresseartikler
•    Bruksanvisninger, manualer og brosjyrer
•    Internt kursmateriell

I tillegg er det noen regler som er knyttet til utgivelser på eget forlag:

Dersom utgivelsen er på eget forlag eller egenbokforlag, må du sammen med søknaden gjøre rede for verkets opplag og hvordan det er blitt spredt til allmennheten. Fordi vi ikke kan vite om bøker utgitt på eget forlag/egenbokforlag har gjennomgått en redaksjonell kvalitetskontroll, trenger vi også skriftlig dokumentasjon på dette vedlagt søknaden. Dokumentasjonen skal bestå av uttalelser fra to uavhengige konsulenter som har gått gjennom manuskriptet. Den ene konsulenten skal ha gått gjennom det faglige innholdet, den andre språket. Konsulentene må ha gjennomgått verket før det ble utgitt. Lær mer om kriteriene for å utgi på eget forlag i brosjyren Eget forlag.

Medlemskontingenten er  kr 1.200. Pensjonister betaler halv kontingent.

Søknaden sendes til:

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening
Postboks 172 Bogstadveien
0323 Oslo
 

Er du forfatter, send søknaden på e-post til konsulent Kristin Torjesen Marti (bildet) kristin.torjesen.marti@nffo.no

Er du oversetter, send søknaden til konsulent Iris Furu:

iris.furu@nffo.no