snl.no blir forening

snl.no blir forening

10.10.2014
Store norske leksikon på nett går nå over fra å være organisert som et aksjeselskap, til å bli en forening. Planen er at deltagende institusjoner og kunnskapsleverandører i samfunnet sammen skal sørge for å publisere norsk fagkunnskap på nett.

Platon på nordisk i Videnskaps-Akademiet

06.10.2014
Platon på nordisk i Videnskaps-Akademiet
"Platon på nordiske språk" er tittelen på et symposium i regi av Det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo 3. og 4. november. Her vil de nordiske oversettelsene bli sammenliknet og spørsmål knyttet til oversettelse av klassisk litteratur drøftet. Hvordan presentere Platon for et moderne skandinavsk publikum?

Patrick Modiano fikk Nobelprisen i litteratur

24.09.2014
Patrick Modiano fikk Nobelprisen i litteratur
Før offentliggjøring fra Svenska Akademien, var Svetlana Aleksijevitsj en av favorittene til Nobelprisen i litteratur. Hun er hovedgjest på Norsk Sakprosafestival 25. oktober og er i år utkommet på norsk med to titler. Under festivalen skal hun blant annet delta i den store samtalen om "Hvor går Russland?" i Wergelandssalen på Litteraturhuset.

Enighet om ny kopiavtale

16.10.2014
Enighet om ny kopiavtale
Universitets- og høgskolerådet og Kopinor er blitt enige om en ny mønsteravtale for universiteter og høgskoler. Nå legges det også til rette for digitale kompendier. Den nye avtalen gjelder ut studieåret 2015/16. Gjennom avtalen kan utdanningsinstitusjonene fremstille fotokopier og digitale kopier fra bøker, tidsskrifter og andre publikasjoner, samt fra Internett.

Oversetterseminaret: Å finne stemmen

06.10.2014
Oversetterseminaret: Å finne stemmen
Cohen på norsk, Agnes Banach om Gombrowitcz og "Den norske Dylan-oversetteren - medium eller poet?" Dette er noen av punktene på programmet for Oversetterseminaret som finner sted på Soria Moria 1. og 2. november. Bindende påmelding innen 17. oktober!

Hva skjer?