Aktualitets- og debattstipend: søknadsfrist 2. mars

Aktualitets- og debattstipend: søknadsfrist 2. mars

16.02.2015
Vil du skrive en aktuell sakprosabok som skaper debatt? Søk NFFs aktualitets- og debattstipend innen 2. mars.

Fagkonferansen 2015: Den litterære offentlighet - hva skjer i Norden?

06.02.2015
Fagkonferansen 2015: Den litterære offentlighet - hva skjer i Norden?
Det litterære feltet er stilt overfor store endringer. Digitalisering, økonomi og skifte i politiske prioriteringer endrer forutsetningene for skriving, publisering og formidling av våre tekster. Daglig møter vi utfordringene i Norge, men på denne konferansen inviterer vi til også å heve blikket ut over landegrensene: Hva skjer i våre naboland Sverige og Danmark? Vi starter med det store spørsmålet om litteraturens plass i samfunnet, før vi går videre til fire parallellseminarer som tar for seg ulike sider ved utviklingen. Vår svenske kollega Ulrika Kärnborg (bildet) innleder.

Sponser kamp mot Google

24.02.2015
Sponser kamp mot Google
Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening sponser en amerikansk rettssak mot nettgiganten Google. – Dette er en viktig prinsippsak, sier generalsekretær Trond Andreassen.

Øker Nygaard-dusør til to millioner

12.02.2015
Øker Nygaard-dusør til to millioner
22 år etter drapsforsøket på William Nygaard øker Forleggerforeningen, Aschehoug og Fritt Ord dusøren til to millioner kroner for tips som kan føre til oppklaring. - Saken kaster fortsatt skygge over forlagsarbeid i ytringsfrihetens tjeneste, sier Kristenn Einarsson i Den norske forleggerforening. - Viktig med et nytt intiativ for å få løst denne saken, sier NFFs generalsekretær Trond Andreassen, tidligere sekretær i Rushdie-komiteen.

Kulturrådet øker sakprosaordningen

04.02.2015
Kulturrådet øker sakprosaordningen
Kulturrådet har gjort endringer i innkjøpsordningen for sakprosa for voksne. Endringene medfører blant annet at bøkene kommer raskere til bibliotekene og at e-bøker inkluderes. Det vil også bli tydeligere hva slags bøker ordningen omfatter. Kulturrådet øker også sakprosaordningen med 1 million kroner for 2015.

Hva skjer?